Beltaine

Beste Asteriges,

 

Wij zijn inmiddels bezig met het plannen van het laatste seizoensfeest van dit studiejaar: Beltaine. Velen van jullie weten al dat dit het feest is dat de zomer voorafgaat: Beltaine betekent immers ‘ helder vuur’ en wordt gebruikelijk rond 31 april-1 mei gevierd: dit jaar is dit pakweg een hele maand voor de zomer. 

 

De dagen verlengen en onder de juiste omstandigheden leeft de natuur op en viert haar hoogtij. Met dit in het achterhoofd zullen wij ons tijdens dit feest onder andere bezighouden met de thematiek van de vruchtbaarheid en voorspoed.

 

We laten nog niks los over een specifiek avondplan maar willen wel de praktische details met jullie delen:

 

Wij zouden Beltaine met jullie willen vieren op donderdag 1 mei 2014 in het ons inmiddels vertrouwde scoutinggebouw van Akoteh.

 

Voor de zekerheid is hier nogmaals het adres:

 

Scouting Akoteh te Bilthoven: Het gebouw is te vinden op de hoek waar Sperwerlaan en Julianalaan elkaars pad kruisen.

 

Ons programma start in ieder geval om 17:00 en we willen tijdens deze laatste feestavond met jullie overnachten. Ook vragen we een entree van 5,- van onze leden en 7,50 van introducés.

 

We hopen velen van jullie te zien tijdens deze (hopelijk aangenaam warme) meiavond.

 

Hartelijke groeten,

 

Asterix

Advertenties

Het Keltisch Colloquium

Het Keltisch Colloquium is terug! De editie van dit jaar wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht en zal plaatsvinden op zaterdag 17 mei. De Stichting A. G. van Hamel zal dan bezoekers verwennen met een dagvullend programma waarin maar liefst vijf lezingen op het gebied van de keltologie (archeologie, geschiedenis, letter- en taalkunde en codicologie) elkaar afwisselen. Voor deze gelegenheid wordt tevens een tentoonstelling opgezet met materiaal uit de bibliotheekcollectie. Iedereen die maar belangstelling heeft voor de Keltische talen en cultuur is van harte welkom! 

Sprekers:

Greta Anthoons: ‘Omgaan met de dood in de ijzertijd: opmerkelijke grafrituelen uit East Yorkshire’

Daan van Loon: ‘Het historisch praesens: gereedschap van de Oudierse schrijver’

Bart Jaski: ‘Ierse invloeden in het Utrechts Psalter’

Alan Griffiths: ‘The ogam-name (H)úath: a fearful bed of thorns’

Jacqueline Borsje: ‘Het lange leven van toverspreuken’ 

In de Leeszaal Bijzondere Collecties worden boeken, facsimile-uitgaven en originele documenten uit de collectie van A. G. van Hamel tentoongesteld. 

Aanmelding

Wilt u ook het Colloquium meemaken? Dan kunt u zich opgeven door vóór 1 mei:

een e-mail met adresgegevens te sturen naar KC@vanhamel.nl en
het bedrag van € 20,- (donateurs) of € 25,- (niet-donateurs) over te maken op rekening NL89 INGB 0003 1537 31 t.n.v. Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies te Utrecht, o.v.v. ‘Colloquium 2014’.

Koffie, thee en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Het toegangsbewijs ontvangt u bij aanvang van het Keltisch Colloquium na melding bij de balie. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meldt u zich op tijd aan!

Voor meer informatie zie http://vanhamel.nl/wiki/Keltisch_Colloquium_2014